Stroj sa 2 valjka za izradu žljebova i kruženje cijevi