Stroj s 2 valjka i automatskom vulcnom za izradu žljebova i pripremu cijevi za falcanje SSL 3M, 4M, 6M

Stroj služi da se iz ravnog lima u vrlo kratkom roku izradi poluokrugli žljeb (poluokrugli oluk) iz samo dvije operacije.

Na stroju se također mogu savijati limovi za pripremu za cijevi, koje se kasnije spajaju na stroju za uzdužno spajanje.

 

Izrada žljeba

1.) U prvoj operaciji ubacujemo lim u kanal i rotacijom valjka vršimo savijanje ruba 10mm/150°, te ujedno vršimo i savijanje radiusa žljeba.

Različitom dimenzijom valjka određujemo radius žljeba (250mm, 280mm, 333mm, 400mm i dr.)

2.) Druga operacija je izrada ojačanja (vulcne) na poluokruglom žljebu.

Sistem za izradu vulcne je upravljan PLC (kompjutorski), te ima ručni i automatski način rada, te se vrijeme može regulirati potenciometrom.

 

Patentirano i zaštićeno!