Kontakt

Adresa:

Kamanje 78g

47282 Kamanje

HRVATSKA

Telefon:

047 758 601

047 758 677

Fax: 047 758 601

E-mail: lima@lima.hr